Siirry pääsisältöön

Peu­ka­lo­pa­ja

Peukalopaja on jäsenten keskinäisen oppimisen tapahtuma.

Peukalopaja kokosi seitsemän FANilaista jakamaan osaamistaan ja oppimaan 7.9.2019. Porukka oli hyvä sekoitus kokeneita konka­reita ja aika äskettäin alalle tulleita innokkaita tekijöitä.

Aiheena oli niska-hartiaseudun hoi­taminen. Päivän ensimmäinen aihe oli akupunktio. Nina kertoi mm. me­netelmän historiaa ja käyttömahdol­lisuuksia. Mielenkiintoisinta antia olivat Ninan kokemukset tilanteista, joissa akupunktio oli auttanut asiak­kaan ongelmaan. Hän käyttää hoi­dossa ensin akupunktiota, yleensä 15–20 neulaa, ja sen jälkeen hieroo.

Seuraavaksi Jyrki kertoi käyttämäs­tään trigger-hieronnasta. Menetel­mässä lämmitellään ensin hoidetta­van alueen lihaksia ja kalvoja liu'ut­tamalla kudosta leveällä kämmen­otteella, yleensä ilman väliainetta. Triggereiden käsittelyssä hän käyt­tää sormia, rystysiä tai erilaisia Gua Sha -apuvälineitä. Hoidossa on tär­keää keskustella asiakkaan kanssa hä­nen kokemastaan kivusta, ettei hoito mene liian kivuliaaksi. Sa­malla Jyrki opasti pareittain tehtä­vässä harjoituksessa osallistujille yläselän trig­gereiden käsittelyä.

Jori palasi osuudessaan hoidon alkujuurille, palpaatioon. Kaulan ja niskan alueen lihakset ovat mo­nessa kerroksessa ja usein varsin kireät. Jori opasti kuinka voi hel­posti löytää mm. levatorin, sca­lenukset ja sternon. Hoitona kokei­limme yksinkertaista kallonpohjan lihasten venytystä.

Testasimme faskiarautoja. Yhteis­tuumin muistelimme skannauksen, rentoutuksen ja ne kolme muuta tekniikkaa, joita hoidossa käyte­tään.

Hannu kertoi niskan hoitamisesta mobilisointitekniikoilla. Osalle me­netelmä oli tuttua, mutta kertaus on aina paikallaan ja jotain on päässyt myös unohtumaan.

Marjatalla oli mukana Gua Sha -kampa, jota hän käyttää faskiarau­tojen tai Mutjuttimen tavoin käsitte­lyssä. Lisäksi hänellä oli Kiinasta tuodut, kovaa muovia olevat imuku­pit, joilla tehdään pistekuppausta.

Vaihtohoidot olivat päivän huipennus. Hoitajana on hyvä tuntea, kuinka joku toinen tekee hoitotyötä ja saada samalla se arvokas hoitohetki itselle.

Mukana päivässä olivat Hannu Huovinen, Jyrki Hänninen, Nina Kilpiä, Medina Omeragic, Marjatta Pyykkö, Georg Schleifer ja Ville Vertanen.