Fy­sio­te­ra­pia-alan Nä­kö­vam­mai­set

Olemme näkövammaisten fy­sio­te­ra­pia-alan am­mat­ti­lais­ten yh­dis­tys. Jä­se­niäm­me ovat nä­kö­vam­mai­set ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­set, ku­ten kou­lu­te­tut hie­ro­jat, kun­to­hoi­ta­jat ja fy­sio­te­ra­peu­tit.
Asiakas makaa päinmakuulla hoitopäydällä, ja terapeutilla on tukeva ote asiakkaan molemmista pohkeista.
Asiakas makaa päinmakuulla hoitopöydällä. Hoitaja on vienyt asiakkaan oikean polven koukkuun pitäen kiinni asiakkaan nilkasta.
Koulutukset

FAN ry järjestää vuosittain useita manuaalisen terapian koulutuksia sekä fysioterapia-alaan, terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä koulutuksia, joissa otetaan huomioon näkövamman aiheuttamat haasteet.

hierotaan asiakkaan selkää
Asiakkaana meillä

Näkövammaisuus vaikuttaa hierojan, kuntohoitajan ja fysioterapeutin työssä lähinnä asiakkaan havainnointiin ja tutkimiseen. Koska hoitaja ei välttämättä voi havainnoida esimerkiksi asiakkaan ryhtiä tai liikkumista silmämääräisesti, tutkiminen ja hoito painottuvat käsillä tekemiseen.

Fanin logo, keltainen risti sinisessä ympyrässä, keskellä teksti FAN
Jäsenyrittäjämme

Koulutetut hierojat, kuntohoitajat ja fysioterapeutit ovat laillistettuja terveydenhuollon ammattilaisia. Jäsenyrittäjämme toimivat 22 eri paikkakunnalla ympäri Suomen. Täältä löydät jäsenyrittäjiemme yhteystiedot.