Siirry pääsisältöön

Tie­to­suo­ja­se­los­teet

Tällä sivulla

Tietosuojaseloste jäsenille

1. REKISTERINPITÄJÄ

Fysioterapia-alan Näkövammaiset ry
Yritystunnus: 0202287-9
Osoite: Marjaniementie 74, 00930 Helsinki
Sähköposti: toimisto[at]fanry.fi

Tietosuojasta vastaavan henkilön nimi:
Taina Alastalo, jäsenpalvelusihteeri
Sähköposti: taina.alastalo[at]fanry.fi

2. HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotka on saatu jäsenhakemuksesta ja mahdollisista muista yhteydenotoista.

Keräämme ja käsittelemme seuraavia henkilötietoryhmiä: rekisteröidyn perustiedot, yhdistyksen ja jäsenten väliseen toimintaan liittyvät tarpeelliset tiedot.

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen hoito ja oikeusperuste lakisääteisen velvoitteen noudattaminen (yhdistyslaki) ja sopimuksen täytäntöön paneminen.

4. HENKILÖTIETOJEN SIIRROT JA LUOVUTUKSET

Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmannelle osapuolelle, kun yhteistyökumppanimme käsittelevät niitä toimeksiannostamme ja ohjeidemme mukaisesti. Kumppanimme ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetusta.

5. HENKILÖTIETOJEN SIIRROT EU:N TAI ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE

Emme siirrä henkilötietojasi EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

6. EVÄSTEET

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Keräämme evästeiden avulla sivuston kävijätilastoja ja analysoimme tietoja. Tavoitteenamme on kehittää verkkosivumme toiminnallisuutta ja käytettävyyttä.

Voit estää evästeiden asettamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimeltasi. Evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen.

Sivustolla käytetään sekä istuntokohtaisia että seurantaevästeitä. Sivustolla kerättävät istuntokohtaiset evästeet säilyvät muistissa selaimen aukiolon ajan, mutta tuhoutuvat selaimen sulkemisen yhteydessä. Uusien kävijöiden ja palaavien kävijöiden selainten tunnistamiseen käytettävät seurantaevästeet säilyvät.

Käytämme sivustollamme kolmansien osapuolien tarjoamia analytiikkaohjelmistoja, jotka asettavat seurantaevästeen käyttäjän selaimeen. Evästeen avulla voidaan seurata, onko samasta selaimesta vierailtu sivustollamme aiemmin. Käyttäjän selain kertoo, onko seurantaeväste jo käytössä. Jos sitä ei löydy, asetetaan selaimeen uusi eväste.

7. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Säilytämme asiakkaan tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Säilytämme henkilötietoja asiakassuhteen ajan. Lisäksi voimme säilyttää joitakin henkilötietoja myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain vaatimassa tai sallimassa laajuudessa esimerkiksi noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä.

8. SINUN OIKEUTESI

Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi. Voit myös pyytää henkilötietojesi oikaisemista, päivittämistä tai poistamista. Sinulla on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa.

Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus siirtää meille toimittamasi henkilötiedot järjestelmästä toiseen eli oikeus saada henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle sovellettavan lain mukaisesti.

Sinulla on oikeus kieltää henkilötietojesi käyttäminen suoramarkkinointiin sekä mielipide- tai markkinatutkimuksiin.

Kaikki edellä kuvatut oikeudet voidaan toteuttaa lähettämällä kirjallinen, allekirjoitettu pyyntö rekisterinpitäjälle kohdassa 1 ilmoitetuilla yhteystiedoilla.

Jos henkilötietojesi käsittely ei ole mielestäsi asianmukaista, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Löydät tietosuojavaltuutetun yhteystiedot tästä: www.tietosuoja.fi

9. TIETOTURVA

Paperille kerättyjä henkilötietoja säilytetään lukitussa kaapissa, lukitussa työhuoneessa ja niitä käsittelevät toimihenkilöt.

Tietoja kirjataan tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurilla, salasanalla ja muilla mahdollisilla teknisillä keinoilla. Tietokanta sijaitsee lukitussa tilassa.

Rekisteriin kirjattuja tietoja käsittelevät toimihenkilöt.

10. SELOSTEEN MUUTTAMINEN

Meillä on oikeus muuttaa tätä selostetta. Ilmoitamme muutoksesta verkkosivuillamme www.fanry.fi

 

Tapahtumailmoittautumisten tietosuojaseloste 

1. REKISTERINPITÄJÄ

Fysioterapia-alan Näkövammaiset ry
Yritystunnus: 0202287-9
Osoite: Marjaniementie 74, 00930 Helsinki
Sähköposti: toimisto[at]fanry.fi

Tietosuojasta vastaavan henkilön nimi:
Taina Alastalo, jäsenpalvelusihteeri
Sähköposti: taina.alastalo[at]fanry.fi

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA TAHO

Kukin tapahtuma muodostaa oman tapahtumarekisterinsä. Kukin tapahtuman järjestävä taho vastaa itse tapahtuman rekisteröintiä koskeviin kysymyksiin. Tapahtumarekisteristä vastaavan henkilön yhteystiedot löytyvät ilmoittautumisohjeiden yhteydestä. 

3. REKISTERÖIDYT

Tapahtumarekisterissä käsitellään Fysioterapia-alan Näkövammaiset ry:n järjestämille tapahtumille ilmoittautuneiden henkilöiden tietoja. 

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET JA OIKEUSPERUSTE 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Fysioterapia-alan Näkövammaiset ry:n päävastuullisesti järjestämien tapahtumien (esimerkiksi seminaarien ja koulutusten) järjestämisessä tarvittavien henkilötietojen kerääminen ja käsittely. Tietoja käytetään ainoastaan sen tapahtuman, johon henkilö on ilmoittautunut, toteuttamista ja tiedottamista varten. 

Henkilötietoja käytetään: 

 • tapahtumailmoittautumisten ylläpitoon 
 • tapahtumasta viestimiseen ilmoittautuneille 
 • tapahtumajärjestelyistä huolehtimiseen 
 • palautteen keräämiseen ilmoittautuneilta 
 • tilastollisiin tarkoituksiin 
 • osallistumiseen liittyvään laskutukseen 

Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisteröidyn suostumus (henkilötietojen vapaaehtoinen luovuttaminen) sekä ilmoittautumisesta muodostuva oikeutettu etu huolehtia tapahtumien järjestelyistä ja tapahtumaviestinnästä. 

5. REKISTERIN TIETOSUOJASISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavia henkilötietoja: sukunimi, etunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. 

Lisäksi tapahtuman sisällöstä ja toteutuksesta riippuen rekisteriin saatetaan tallentaa seuraavia tietoja: 

 • taustaorganisaatio 
 • tehtävänimike 
 • ammatti ja koulutus 
 • syntymäaika 
 • huoltajan tai läheisen yhteystiedot 
 • laskutustiedot 
 • tiedot mahdollisista alennuslippuoikeuksista (esim. joukkoliikenteeseen) 
 • saavutettavuus- ja esteettömyystarpeita koskevat tiedot 
 • näkövamman yksityiskohtia 
 • mahdollisen opaskoiran mukaantulo 
 • erityisruokavalio ja allergiat 
 • tapahtuman kannalta merkityksellisiä terveystietoja tai muita henkilökohtaisia taustatietoja 
 • järjestelyihin liittyvät toiveet 
 • ohjelman osat, joihin rekisteröity aikoo osallistua 
 • sekä erillisiä suostumuksia/lupia (esimerkiksi valokuvauslupa tai lupa yhteystietojen jakamiseen muille osallistujille) 

6. ERITYISET HENKILÖRYHMÄT

Rekisteriin voidaan tallentaa rekisteröidyn terveyteen liittyviä tietoja tapahtumaan osallistumisen turvallisuuden takaamiseksi. Tiedot rekisteröidyn erityisruokavalioista ja allergioista sekä tapahtuman kannalta merkityksellisistä terveystiedoista saatetaan kerätä, jotta rekisteröidylle osataan tapahtuman aikana tarjota asianmukaista ravintoa tai tarvittaessa antaa tapahtuman aikana asianmukaista ensiapua. 

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

Kaikki tiedot saadaan suoraan tapahtumaan ilmoittautujalta sähköisellä lomakkeella tai sähköpostitse. 

8. HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET JA SIIRTÄMINEN 

Tietoja ei luovuteta Fysioterapia-alan Näkövammaisten, tapahtuman järjestäjien ja tapahtuman yhteistyökumppaneiden ulkopuolelle. Tapahtuman yhteistyökumppaneina voivat toimia esimerkiksi majoitus- ja ruokailupalveluiden järjestäjät. 

9. TIETOJEN SIIRTO EU:N JA ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. 

10. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA 

Henkilötietoja säilytetään enintään niiden luovuttamisvuotta seuraavan vuoden loppuun. Tämän jälkeen tiedot hävitetään tai anonymisoidaan. 

11. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 

Rekisterinpitäjä Fysioterapia-alan Näkövammaiset ry käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimia henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä sekä henkilötietojen vahingoittumiselta tai häviämiseltä. Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja/tai muilla teknisillä keinoilla suojattuja. 

Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty. Rekisterinpitäjä huolehtii, että pääsy tietoihin on ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen. Jokaisella tapahtumalla on omat määrätyt käsittelijänsä. 

12. REKISTERÖIDYN OIKEUDET 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet: 

 • Oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä. 
 • Oikeus saada selvitys rekisterin tietosisällöstä ja tietosisällön käytöstä. 
 • Oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. 
 • Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan tarkistusten ja muutosten yhteydessä. 
 • Korjausoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista. 
 • Pyynnössä tulee yksilöidä, mikä tieto on virheellinen, millä perusteella se on virheellinen ja miten sitä tulisi muuttaa. 
 • Oikeus tulla unohdetuksi: Rekisteröidyllä on oikeus saada tietonsa poistetuksi ilman aiheetonta viivästystä rekisteristä. 
 • Oikeus rajoittaa käsittelyä: Jos rekisteröity on ilmoittanut, että hänen tietonsa ovat virheellisiä, on rekisteröidyllä oikeus pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu 

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä sähköpostitse tai kirjallisesti tapahtuman yhteyshenkilölle. 

13. OIKEUS PERUUTTAA SUOSTUMUS 

 • Rekisteröity voi peruuttaa antamansa suostumuksen tietojen käsittelyyn milloin tahansa ilmoittamalla asiasta sähköpostitse tai kirjallisesti tapahtuman yhteyshenkilölle. 
 • On huomattava, että voimassa oleva suostumus on tapahtumaan osallistumisen edellytys. 

14. OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE 

15. AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI 

 • Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. 

16. TIETOSUOJASELOSTEEN PÄVITTÄMINEN 

 • Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön, yhteystietojen tai toimintojen muuttuessa. 

 

Verkkosivujen tietosuojaseloste 

1. TIETOA VERKKOSIVUISTA

Tästä verkkosivustosta vastaa Fysioterapia-alan Näkövammaiset ry ja sen kautta esitellään Fysioterapia-alan Näkövammaiset ry:n toimintaa, palveluita ja jäsenyrittäjiä. Verkkosivusto on avoin, julkinen ja maksuton. Sisältö pyritään pitämään mahdollisimman ajantasaisena ja havaitut virheet korjaamaan viivytyksettä. 

VerkkosivustooN liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä Fysioterapia-alan Näkövammaisiin: toimisto@fanry.fi 

2. KÄVIJÄTIETOJEN KERÄÄMINEN 

Fysioterapia-alan Näkövammaiset ry verkkosivujen käyttäjistä ei kerätä henkilötietoja. Sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Evästeet ovat internet-palvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat esimerkiksi käyttäjän tietokoneeseen ja joita voidaan käyttää internet-selaimen ja -palvelimen välisen yhteydenpidon ohjaamiseen. Evästeet muistavat esimerkiksi sivustolla käyttäjän aikaisemmin tekemät valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön oman selaimensa asetuksia muuttamalla. 

Fysioterapia-alan Näkövammaiset ry verkkosivujen käyttöä tilastoidaan Google Analyticsin avulla. Kerätty tieto on anonyymia eikä sitä yhdistetä yksittäiseen käyttäjään. Google Analyticsin kautta seurataan esimerkiksi sivupyyntöjen ja vierailijoiden määrää, keskimääräistä sivuilla vietettyä aikaa ja suosituimpia sivuja. Tietojen keräämisen tarkoituksena on analysoida verkkopalvelun käyttöä ja kehittää verkkopalvelua. 

Käyttäjän verkkosivustolla olevien lomakkeiden kautta antamia yhteystietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Verkkolomakkeiden kautta ilmoitettujen henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä menettelemme henkilötietolain/tietosuojalain mukaisesti. 

3. VERKKOPALVELUN KÄYTTÖ 

www.fanry.fi-palvelussa olevan aineiston tekijänoikeudet kuuluvat Fysioterapia-alan Näkövammaiset ry:lle, ellei toisin mainita. Sivuston tekstiaineistoa voi käyttää ja sivuihin voi vapaasti linkittää, kunhan lähde mainitaan. 

Verkkopalvelussa on linkkejä ja yhteyksiä muihin verkkopalveluihin. Näissä verkkopalveluissa sovelletaan niiden omia käyttöehtoja. 

Valokuvien ja muun kuvamateriaalin tekijänoikeudet ovat Fysioterapia-alan Näkövammaiset ry:llä, valokuvaajilla tai kuvien tekijöillä. Ko. materiaalin käytöstä on aina sovittava erikseen: toimisto@fanry.fi  

4. REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE  

Fysioterapia-alan Näkövammaiset ry verkkopalveluiden käyttö ei edellytä rekisteröintiä, emmekä kerää henkilötietoja (esimerkiksi ip-osoitteita) sivujen selailun aikana. 

Tämä rekisteri- ja tietosuojaseloste koskee sellaisia Fysioterapia-alan Näkövammaisten verkkopalveluiden osia, joissa käyttäjä voi luovuttaa henkilötietojaan. 

 • Rekisterinpitäjä: Fysioterapia-alan Näkövammaiset ry 
 • Yhteystiedot: Marjaniementie 74, 00930 Helsinki, p. 0400 339 021 (jäsenpalvelusihteeri), toimisto@fanry.fi 
 • Tietosuojavastaava: jäsenpalvelusihteeri Taina Alastalo, p. 0400 339 021, taina.alastalo@fanry.fi 
 • Rekisterin nimi: Fysioterapia-alan Näkövammaiset ry:n verkkopalveluiden yhteydenottolomakkeiden ja www-sivujen käyttörekisteri. 

5. TIETOJEN LUOVUTTAMINEN 

Tietoja ei luovuteta Näkövammaisten liiton ulkopuolelle. Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
 
Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta käytettäväksi suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia eikä

 

Päivitetty: 26.9.2023