Siirry pääsisältöön

En­sia­pu­kou­lu­tus (EA1)

Vuoden 2022 kolmas koulutus oli ensiapukoulutus. Kouluttajana oli SPR:n ensiavun ja terveystiedon kouluttaja Timo Mynttinen.

Syyskuun toisena viikonloppuna kokoonnuimme Iiris-keskuksen liikuntasaliin opettelemaan ja päivittämään ensiaputaitoja. Ensiapukoulutuksen pitäjänä oli Suomen Punaisen Ristin ensiavun ja terveystiedon kouluttaja Timo Mynttinen.

Koulutus aloitettiin esittelykierroksella, jonka aikana jokainen osallistuja pääsi kertomaan millä mielin osallistuu kurssille ja milloin viimeksi on päivittänyt ensiaputaitojaan. Osalla aikaa edellisestä kurssista oli kulunut useita vuosia ja osa oli osallistunut viimeksi Fanin järjestämälle ensiapukurssille vuonna 2018. Heti kurssin alussa tuli selväksi SPR:n tavoite EA1 koulutukselle. Se on "uskalla auttaa, rohkene auttaa". Kurssin tavoitteena oli siis madaltaa kynnystä auttamiseen ja opettaa toimimista tavallisimmissa auttamistilanteissa. Siinä ensiapukoulutus onnistui mainiosti.

Ensimmäisenä koulutuspäivänä käytiin läpi toimiminen auttamistilanteessa, tajuttoman ensiapu, elottoman ensiapu eli painelu-puhalluselvytys ja defibrillaattorin käyttö sekä tukehtumassa olevan ensiapu. Teimme käytännön harjoituksia pareittain ja pienissä ryhmissä. Opimme hengitysteiden avaamisen, kylkiasentoon kääntämisen ja painelu-puhallusrytmin Anne-nukkea hyödyntäen. Toisena koulutuspäivänä käytiin läpi raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen, sokissa olevan ensiapu, tavallisimpien sairauskohtausten ensiapu sekä tyypillisimpien haavojen ja palovammojen, sähköiskujen ja myrkytysten ensiapu. Käytännön harjoittelussa opimme mm. kiristyssiteen käytön ja painesiteen asettamisen itselle ja toiselle.

Ensiapukoulutuksen aikana kävimme paljon keskustelua ryhmässä kouluttajan kanssa, ja osallistujat pääsivät jakamaan kokemuksiaan ja tarinoitaan eri ensiaputilanteista. Koulutus oli antoisa, ja kotiin viemisinä lähti päivitetyn ensiapukortin lisäksi uskallusta ja rohkeutta auttamiseen. Tavoite "uskalla auttaa, rohkene auttaa" toteutui ja kouluttaja oli tyytyväinen ryhmäänsä.

Koulutukseen osallistui yhteensä 10 jäsentä. 

Kurssilaiset harjoittelevat painelu-puhalluselvytystä defibrillaattorin avulla.
Kurssilaiset harjoittelevat painelu-puhalluselvytystä defibrillaattorin avulla
Koulutus toteutetaan Opintokeskus Siviksen tuella.