Selän hieronta

Fy­sio­te­ra­pia-alan Nä­kö­vam­mai­set ry (FAN) on fy­sio­te­ra­pia-alan am­mat­ti­lais­ten yh­dis­tys. Jä­se­niämme ovat nä­kö­vam­mai­set ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­set, ku­ten kou­lu­te­tut hie­ro­jat, kun­to­hoi­ta­jat ja fy­sio­te­ra­peu­tit.

Näen käsilläni - Tietäen, Tun­tien, Tai­taen


Ajan­koh­tais­ta

Nä­kö­vam­mais­ten
lii­ton uu­ti­sia